Financieringsmodel

SLIC heeft onderzoek gedaan naar het optimale financieringsmodel voor de investeringen door de lokale overheden. De conclusie was dat het meest aantrekkelijke financieringsmodel voor lokale overheden land specifiek is. Groot-Brittannië en Nederland hebben – met een laag risico en een lage rente – zeer aantrekkelijke mogelijkheden voor lokale overheden om te investeren in een CO2-besparende infrastructuur. In Vlaanderen is de situatie anders vanwege de positie van netwerkprovider Fluvius. In Frankrijk investeert de staat samen met lokale overheden in veel infrastructurele projecten voor elektrificatie. Uiteindelijk is de keuze voor het juiste financiële product afhankelijk van het rentepercentage en de kosten. Dat verschilt per Europees land. Zie ook het rekenmodel.