Suffolk

Het Engelse graafschap Suffolk installeert een multidata-sensorsysteem voor openbare verlichting. Dat verbindt beweging- en temperatuursensoren rechtstreeks met een dataverlichtingshub van de straatverlichting. Doel is kostenverlaging van openbare verlichting, verkeerscontrole en wegenonderhoud, en tegelijkertijd vermindering van CO₂ - en andere schadelijke uitstoot, zoals fijnstof.

00 LOGO Suffolkcc (1)

Big data

Suffolk County installeert een multi-data sensorsysteem voor openbare verlichting. Dat verbindt beweging- en temperatuursensoren rechtstreeks met een dataverlichtingshub van de straatverlichting. Doel is kostenverlaging van openbare verlichting, verkeerscontrole en wegenonderhoud, en tegelijkertijd vermindering van CO₂ - en andere schadelijke uitstoot.

Met de big data van verkeersvolumes die Suffolk via de SLIC-pilot verzamelt, kunnen openbare verlichting, verkeerscontroles en onderhoud van de wegen efficiënter worden gepland. Daardoor zou een kostenverlaging mogelijk moeten zijn en ook een vermindering van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Suffolk heeft de ambitie om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn, inclusief alle gebouwen, scholen en diensten.

Suffolk zal in totaal 25 radarverkeersdetectie-eenheden installeren in de gebieden Ipswich en Stowmarket, die 500 straatlantaarns aansturen. Datastromen van verschillende sensoren worden gecombineerd; verkeers- en voetgangersdata via radar en het wegdek via temperatuursensoren.

Op basis van de verkeersstromen kunnen de dimschema’s automatisch worden aangepast. Daarnaast wordt onderzocht of energie kan worden bespaard door het correleren van verkeersdata op hoofdwegen en kleinere wegen. Als dat mogelijk is, kunnen de sensoren deels achterwege blijven, terwijl de voordelen van een dynamisch dimschema op zijwegen toch behouden blijven. De wegdektemperatuursensor kan worden ingezet om de gladheidsbestrijding te efficiënter te maken.

 

Suffolk 60042858 L

Stakeholders

Suffolk County Council kiest ervoor het publiek niet vooraf in te lichten over de experimenten met de openbare verlichting. Om na te gaan of de aangebrachte veranderingen worden opgemerkt, geeft het bestuur van het graafschap er de voorkeur aan om spontane reacties van weggebruikers en omwonenden die het binnen krijgt, te registreren.

Openbare verlichting en verkeerscontrole worden beheerd door Suffolk Highways, een gespecialiseerde dienst van het graafschap verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van de lokale wegen.

Suffolk Billboard 04

Gerelateerde pilots