Onderzoeksthema's

De hoofdvraag van het praktijkonderzoek van Smart Light Concept is: hoe kunnen lokale overheden op een financieel verantwoorde manier hun CO₂-voetafdruk verkleinen door te investeren in energiebesparende slimme openbare verlichting. Achter deze vraag liggen meerdere onderzoeksvragen: Wat is de juiste techniek voor die slimme straatverlichting? Wat gaat het kosten en kan de gemeente de investering terugverdienen? Wat betekent de slimme verlichting voor de sociale en verkeersveiligheid? Wat vinden de burgers en weggebruikers ervan? Die vragen komen aan de orde bij de verschillende onderzoeksthema's.