Partners

Het onderzoeksproject Smart Light Concepts bestaat uit 12 deelnemende partijen die vertegenwoordigd worden door 7 officiële partners: Avans Hogeschool en de Universiteit van Porstmouth, de steden Amiens, Brugge en Etten-Leur, het graafschap Suffolk, de intercommunale WVI en netbeheerder Fluvius. De stad Roeselare is vertegenwoordigd door de Provincie West-Vlaanderen. De stad Veurne doet mee met een pilot en wordt vertegenwoordigd door WVI. De stad Mechelen participeert ook met een pilot en wordt vertegenwoordigd door netbeheerder Fluvius. Daarnaast ondersteunt Fluvius de pilot van de stad Brugge.Hieronder worden de partners kort toegelicht.

Amiens Métropole

Amiens Métropole ligt in het departement Somme en de Regio Hauts-de-France, Noord-Frankrijk. De regio heeft een oppervlakte van 348 km2. Er wonen 182.600 mensen. De stad heeft de ‘Roadmap Energy Autonomy 2050’ aangenomen. Deze routekaart beschrijft het traject naar energie-autonomie in 2050. En de inspanningen die worden geleverd voor het verbeteren van energie-efficiëntie (-62%) en een groter gebruik van hernieuwbare en terugwinbare energieën.

In 2018 kreeg Amiens het label Cap Cit’ergie. Al eerder in 2015 kreeg de stad de eretitel Territory with positive energy for green growth (TEPCV). Beide laten de kwaliteit van de maatregelen zien die Amiens al heeft genomen om de energietransitie te bevorderen in de strijd tegen klimaatverandering.

Meer over pilot

Image 28

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool heeft 13 vestigingen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Ze is actief in 4 steden: Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Roosendaal. Daar studeren in totaal bijna 33.000 studenten.

Avans is volgens de Keuzegids HBO 2021 opnieuw de beste grote hogeschool van Nederland. De hogeschool neemt voor de zevende keer op rij de toppositie in. Over de hele linie scoort Avans goede resultaten. Vooral opleidingen op het gebied van Taal & Communicatie en Exact & Informatica scoren bovengemiddeld.

De hogeschool heeft 6 expertisecentra en ruim 25 lectoraten waarbinnen groepen onderzoekers praktijkgericht onderzoek doen. Het SLIC valt onder het lectoraat Sustainable Finance and Accounting. Er wordt in het project samengewerkt met het lectoraat Smart Energy.

00 LOGO Avans RGB Internationaal (1)

Brugge

Brugge is de hoofdstad en grootste stad van de provincie West-Vlaanderen, België. De stad heeft ruim 118.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 138 km2. De historische binnenstad geldt als uniek en onvervangbaar. In het jaar 2000 is het historisch centrum door UNESCO (de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties) erkend als werelderfgoed.

Omdat het stadscentrum op de Werelderfgoedlijst staat, moeten het unieke karakter en uitstraling behouden blijven. Dat betekent een extra uitdaging voor de stadsbestuurders bij de verduurzaming van de straatverlichting in het stadscentrum. Zo moeten de nieuw vervaardigde ledarmaturen een exacte kopie zijn van de traditionele lantaarns.

Meer over pilot

Logo Brugge

Etten-Leur

Etten-Leur ligt in de provincie Noord-Brabant, Nederland. De gemeente heeft bijna 44.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 55 km2. De gemeente stimuleert duurzaam produceren en consumeren. Zij wil zelf het goede voorbeeld geven door over te stappen naar duurzame vormen van energie: wind, zon en biomassa. Tegelijkertijd blijft de gemeente streven naar energiebesparing.

Bij de inwoners van Etten-Leur leeft het onderwerp nog onvoldoende. De gemeente wil dat veranderen door informatie over de energietransitie te delen met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden en zo hun bewustzijn erover te vergroten.

Meer over pilot

00 LOGO Gemeente Etten Leur

Fluvius

Fluvius is de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van Vlaanderen. Daarnaast verzorgt het ook de het kabeltelevisie- en rioleringsnet in een kleine 100 gemeenten in het Vlaamse deel van België. Het bedrijf is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie van Eandis en Infrax.

Samen met de lokale besturen gaat Fluvius alle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 ombouwen naar ledverlichting. Via die investering kan jaarlijks 54 miljoen euro bespaard worden op energieverbruik en 44 000 ton aan CO₂. Bovendien biedt een ombouw ook meer mogelijkheden om beter in te spelen op interactieve verlichtingstechnologie en een opstap naar ‘slimme steden’. 

Fluvius is binnen SLIC direct betrokken bij 2 pilots.

Meer over pilot Mechelen

Meer over pilot Brugge

Logo Fluvius

Mechelen

Mechelen is een stad in het zuiden van de Belgische provincie Antwerpen. Ze ligt tussen de steden Antwerpen en Brussel, aan de rivier de Dijle. De stad telt ruim 86.500 inwoners en heeft een oppervlakte van 65,8 km2. Ze heeft een authentieke historische stadskern met veel middeleeuwse gebouwen. Mechelen heeft het burgemeestersconvenant ondertekend en heeft als doelstelling om tegen 2030, 40% minder CO₂ uit te stoten.

Voor de installatie en onderhoud van de openbare verlichting en daarmee ook in het SLIC-onderzoeksproject werkt Mechelen nauw samen met Fluvius. Dat is de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van Vlaanderen.

Meer over pilot

00 Logo Mechelen

Universiteit van Portsmouth

De universiteit van Portsmouth ligt ongeveer 120 km ten zuidwesten van Londen. Er zijn meer dan 24.000 studenten ingeschreven, onder hen 4000 internationale studenten. De universiteit van Portsmouth werd in de Natwest Student Living Index 2016 uitgeroepen tot de voor studenten meest betaalbare stad van het VK.

De universiteit ontving goud in het Teaching Excellence Framework (TEF) 2017. Posrtmouth was daarmee een van de slechts vier universiteiten in het zuidoosten van het VK met de hoogste 'Gold'-beoordeling. De universiteit stond op de 98e plaats in de Times Higher Education's ‘100 onder 50’ ranglijst van internationale moderne universiteiten 2017 en in de top 500 van universiteiten ter wereld van de Times Higher Education World University Rankings 2017.

Portsmouth Logo

Roeselare

Roeselare is met ruim 62.500 inwoners een van de grotere steden in de provincie West-Vlaanderen, België. De stad heeft een oppervlakte van bijna 60 km². Roeselare wil tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn en ontwerpt daarvoor een klimaatvriendelijke stad.

De stad ondertekende in 2017 het Europese Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, en verplichte zich daarmee minder CO₂ uit te stoten, slimmer om te gaan met energie, nieuwe energiebronnen kansen te geven en zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Om dat te bereiken, startte Roeselare de website Klimaatswitch #VANRSL.

Meer over pilot

Groterlogoroeselare

Suffolk

Suffolk is een graafschap in de Britse provincie East Anglia aan de oostkust van het VK. Er wonen zo’n 757.000 mensen in het graafschap met een oppervlakte van 3.798 km2 (1.466 vierkante mijl).Het bestaat uit 7 districten: Ipswich (bekend van de de voetbalclub),  Suffolk Coastal, Waveney, Mid Suffolk, Babergh, St. Edmundsbury, Forest Heath.

In september 2019 heeft de Suffolk County Council een speciaal panel ingesteld voor het ontwikkelen van lokaal beleid. Het panel denkt mee bij onderzoeken hoe de CO₂-emissie en andere schadelijke uitstoot kunnen worden verminderd. Dat is goed voor het klimaat en hoort bij de ambitie om het graafschap - inclusief alle gebouwen, scholen en diensten - uiterlijk in 2030 CO₂-neutraal te maken. Daarnaast helpen het streven de kosten terug te brengen.

Meer over pilot

00 LOGO Suffolkcc

Veurne

Veurne is een stad met ruim 12.000 inwoners in de provincie West-Vlaanderen, België. De stad heeft een oppervlakte van ruim 96 km2 en is een regionaal centrum voor de omliggende gemeenten. De stad telt een aantal lagere en middelbare scholen, heeft een ziekenhuis en is een belangrijk openbaar vervoerknooppunt.

Veurne ondertekende het Burgemeesterconvenant 2020 waarbij de stad 20% minder CO₂ wil uitstoten in vergelijking met 2011. De stad is ook van plan om het Burgemeesterconvenant 2030 te ondertekenen waarbij het streven is in 2030 40% minder CO₂ uit te stoten in vergelijking met 2011.

In het SLIC-project heeft Veurne de uitvoering van de pilot gedelegeerd naar WVI.

Meer over pilot

 

00 LOGO Stad Veurne

West-Vlaamse Intercommunale

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Zij is actief in 54 West-Vlaamse gemeenten met ongeveer 90 medewerkers. WVI is officieel in 2001 opgericht en is actief op volgende domeinen:

  • Ontwikkeling van bedrijventerreinen;
  • Realisatie van woonprojecten;
  • Project- en procesregie;
  • Advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en GIS;
  • Advies en studies op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie;
  • Delen van diensten, personeel en producten (shared services)
  • Europese subsidieprojecten;
  • Ondersteunen van regiowerking en grensoverschrijdende samenwerking.

WVI is binnen het SLIC-project direct betrokken bij de pilot van Veurne.

Meer over pilot Veurne

 

 

00 LOGO WVI Zwart

Provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen is betrokken bij de pilot van Roeselare. Zij is is een van de 10 provincies van België en tegelijk een van de 5 provincies van het Vlaams Gewest. Het is de meest westelijk gelegen provincie van Vlaanderen en België en is de enige Belgische provincie die aan de Noordzee ligt. De provincie heeft een oppervlakte van 3.144 km² en telt ca. 1,2 miljoen inwoners. De hoofdstad van West-Vlaanderen is Brugge. Andere grote steden zijn Kortrijk, Oostende en Roeselare.

Meer over pilot Roeselare

 

 

 

00 LOGO Provincie West Vlaanderen