Amiens Metropole

De Franse stad Amiens heeft gekozen voor het installeren van openbare LED-verlichting in een bestaand winkel- en industrie-gebied. De commerciële zone wordt vooral gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Er is ook een fiets- en voetpad in het gebied dat slim verlicht zal worden met bewegingssensoren. Het onderzoek richt zich op het vinden van de juiste systeemdynamiek voor de verlichting.

Image 28

Pilot

Amiens Metrople investeert in totaal in ongeveer 200 bestaande ledlantaarnpalen met een besturing op basis van infrarood, radar en optische sensoren. 80 daarvan vallen onder het SLIC-project. Die zijn gelegen langs 2 hoofdwegen, 2 parallel gelegen fietsstraten en een bus/fietstunnel die permanent wordt verlicht. In de pilot wordt geëxperimenteerd met plaatsing en aantal van fiets- en voetgangersensoren en het aansturen van de verlichting op basis van deze verkeers- en voetgangersdata. Hiermee streeft Amiens naar een hogere besparing op energie en daarmee CO₂ en tegelijkertijd naar een verhoging van de veiligheid en betrouwbaarheid.

201126 Amiens Avenue De L Europe By Night 01 BD6I6649

Doelstellingen

Voor het SLIC-pilot heeft Amiens 3 doelstellingen geformuleerd: 

  1. Een business case opzetten waarbij de investering in slimme sensoren wordt terugverdiend door de daling van het elektriciteitsverbruik;
  2. Criteria opstellen voor besluitvormers om toekomstige projecten te beoordelen, met duidelijk omschreven doelen voor betrouwbaarheid en prestaties;
  3. Kennis vergroten van regelgevers over veiligheidsvraagstukken en innovatieve technologieën voor straatverlichting.
}

Belanghebbenden

Amiens Métropole heeft de lokale belanghebbenden - burgers, bedrijven, voetgangers, fietsers, automobilisten en ontwikkelaars van commercieel vastgoed – betrokken bij het SLIC-project. Om hen te informeren over het experiment met slimme straatverlichting en de doelen die Amiens ermee wil bereiken, koos de stad verschillende communicatiekanalen: een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van de bedrijven en andere organisaties; de krant van Amiens die wekelijks uitkomt; het dagblad van de regio Hauts-de-France; de website van de stad en de activiteiten van het zogenoemde burgerrelatiebeheer van Amiens Métropole.

Amiens Metropole Tram

Roadmap Energy Autonomy 2050

Amiens Métropole heeft de ‘Roadmap Energy Autonomy 2050’ aangenomen. Deze routekaart beschrijft het traject naar energie-autonomie in 2050. En ook de inspanningen die moeten worden geleverd op het gebied van energie-efficiëntie (-62%) en aanzienlijk meer gebruik van hernieuwbare en terugwinbare energieën. Het mobiliseren van alle belanghebbenden in het gebied en hen bij het proces betrekken, vormen de basis van de routekaart.

Hauts-de-France is een energieverslindende regio door de aanwezigheid van energie-intensieve industrie en veel goederenvervoer over de weg. Tegenwoordig produceert de regio voornamelijk kernenergie (80%) voor elektriciteit. Het verbruik van hernieuwbare energie is laag in vergelijking met het nationale gemiddelde (3,7% tegen 19% in Frankrijk).

De SLIC-pilot maakt deel uit van de routekaart Energy Autonomy en draagt bij aan energie-efficiëntie. Het doel is om nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor openbare verlichting die positieve effecten hebben op de natuur, uitstoot en burgers. Als dit experiment positieve resultaten oplevert, zal de ledtechnologie worden toegepast in een groot aantal gebieden van Amiens Métropole.

201126 Amiens Avenue De L Europe By Night 04 BD6I6660

Gerelateerde pilots