Smart Light Concepts

Het Europese onderzoeksproject Smart Light Concept (SLIC) is in 2022 afgesloten. Het was een samenwerking tussen 2 kennisinstellingen (Avans Hogeschool en Universiteit van Portsmouth), 6 lokale overheden (de steden Amiens, Brugge, Etten-Leur, Roeselare, het graafschap Suffolk en de intercommunale WVI) en de netbeheerder Fluvius. Gezamenlijk hebben zij in de praktijk onderzocht hoe en wat een investering in duurzame openbare verlichting kan bijdragen aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Zo is gebleken dat alle pilots meer dan 40% hebben kunnen besparen op hun energierekening door energiezuinige ledverlichting te installeren die bij hun specifieke locatie past. Tevens is duidelijk geworden wat die nieuwe verlichting betekent voor de veiligheid van de burgers en in het verkeer, de biodiversiteit en of het werkelijk een besparing in CO₂ en financiën oplevert. Al deze aspecten zijn meegenomen in het onderzoek. Voor meer informatie over de eindresultaten, kunt u contact opnemen via info.bwno@avans.nl o.v.v. SLIC.

Voetafdruk straatverlichting

Openbare verlichting is verantwoordelijk voor ongeveer 35% van de CO2-uitstoot. Door te investeren in energiezuinige oplossingen en slimmer omgaan met verlichting valt er veel geld en CO2  te besparen. Dat betekent dat centrale en lokale overheden moeten investeren in bestaande efficiëntie-verbeterende en vernieuwende technologieën voor openbare verlichting. Toch staan niet alle gemeenten en provincies in de startblokken door bijvoorbeeld onzekerheid over financiering en terugverdientijd, een gebrek aan kennis en weinig inzicht in de consequenties voor de natuur, en de sociale en verkeersveiligheid.

Daar willen we met het SLIC-onderzoek verandering in brengen, zodat we ons uiteindelijke doel halen: minder CO2-uitstoot door betaalbare slimme openbare verlichting met oog voor de belangen van de burgers en de natuur.

SLIC2 Maart2020

Partners

Het Smart Light Concepts onderzoeksproject bestaat uit 12 partijen die worden vertegenwoordigd door 9 officiële partners. De Belgische stad Veurne doet mee met een pilot en wordt vertegenwoordigd door WVI. Het Belgische Mechelen participeert ook met een pilot en wordt vertegenwoordigd door netbeheerder Fluvius. Alle partners worden nader toelicht op de speciale partnerpagina.

De partners

 

}

Onderzoeksteam

Avans Hogeschool is de zogenoemde lead partner in het SLIC-project en vormt samen met de University of Portsmouth het onderzoeksteam. De 4 docent-onderzoekers en 2 lectoren van Avans richten zich op 3 onderdelen van het onderzoek: de keuze voor de techniek, de business- en financiële modellen en de interactie met de stakeholders.

De University of Portsmouth gebruikt de onderzoeksresultaten voor het ontwikkelen van een tool die gemeenten kan ondersteunen de beste keuze te maken voor een nieuw systeem van duurzame openbare verlichting: de Decision Support Tool (DST).

Kluwen Metlampje 36762216 L

Onderzoeksgebieden

4 docent-onderzoekers en 2 lectoren van Avans richten zich op 3 onderdelen van het onderzoek: de keuze voor de techniek, de business- en financiële modellen en de interactie met de stakeholders. Karen Janssen, senior-researcher van Avans Hogeschool is de project manager.

Technologie Samen met Jack Doomernik, lector Smart Energy bij het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) doen docent-onderzoekers Yves Prevoo and Redouane Eddeane onderzoek naar de technische eisen van en optimale keuze voor openbare verlichting die energie bespaart en CO₂-emissies verkleint.

Financiering Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance and Accounting bij het Expertisecentrum Sustainable Business, en docent-onderzoeker Rene-Pascal van den Boom onderzoeken manieren waarop de investering in duurzame openbare verlichting betaalbaar en financierbaar kan worden gemaakt. Daarbij worden financiële en niet-financiële, zoals CO2, biodiversiteit en veiligheid, overwegingen meegenomen.

Stakeholders Docent-onderzoeker Ger-Jan van den Elsen onderzoekt de manier waarop gemeenten en provincies hun directe stakeholders betrekken bij de keuze voor duurzame openbare verlichting. Daarnaast kijkt hij naar de manier waarop de stakeholders worden geïnformeerd.

Decision Support Tool Voor het SLIC-project ontwikkelen de onderzoekers Hassana Abdullahi and Ramazan Esmeli en hoogleraar Djamila Ouelhadj van de universiteit van Portmouth een zogenoemde decision support tool, een softwareprogramma dat lokale bestuurders ondersteunt bij het beslissen over hun investeringen in openbare verlichting.  Het ontwikkelen van zo'n programma is een van de specialisme van het Center for Operational Research and Logistics (CORL) waaraan zij verbonden zijn.

Lang SLIC Brein Gloeilamp 126044580 L