Mechelen

De stad Mechelen en de Belgische netbeheerder Fluvius richten zich binnen het SLIC-project op het (automatisch) genereren van de juiste dimschema’s voor een bepaald wegvak in de wijk Coloma. Het dimmen van de openbare verlichting in het pilot-gebied wordt ‘gestuurd’ door de tijd van het jaar en de verkeersomstandigheden.

00 Logo Mechelen

Verlichtingsbehoefte wijk

Hoofdvraag van de pilot is: hoeveel licht er op een bepaald moment op een bepaalde plaats nodig is om tegelijkertijd de veiligheid en een maximale energiebesparing te garanderen. Voor het onderzoek naar de ideale dimschema’s wordt de bestaande verlichtingsinfrastructuur, gebruikt. En worden in de wijk (verkeer)sensoren geplaatst.

Fluvius voorziet in een standaard verlichtingsprogramma voor de openbare verlichting. In de pilot wordt nagegaan hoe dit programma kan worden aangepast aan de verlichtingsbehoefte van de wijk. Een combinatie van historische data en informatie uit sensoren en camera’s zullen het effectief gebruik van het openbaar domein door voetgangers, fietsers en auto’s bepalen en de verlichting slim aansturen.

Mechelen 02 Herfst 20131024

Mobiliteit

Bij de aanpassing van het verlichtingsprogramma wordt rekening gehouden met de mobiliteit, de sociale en de verkeersveiligheid. Onderdeel van het SLIC-onderzoek is het meten van de impact van deze duurzame manier van straten verlichten op de wijkbewoners. Het stadsbestuur van Mechelen en Fluvius betrekken hen nadrukkelijk bij de verduurzaming van de openbare verlichting.

Verder zal Fluvius via dit onderzoek de potentiële besparingen nagaan bij toepassing op grotere schaal en via dit project mee verder vormgeven aan een Europese en Vlaamse lichtstandaard. Mechelen en Fluvius willen met deze verlichting op maat een oplossing bieden die een positieve impact heeft op het klimaat, de burgers en de stad.

Mechelen Bijnacht 67728209 L

Technologie

In deze pilot richt netbeheerder Fluvius zich in Mechelen op het (automatisch) genereren van de juiste dimschema’s voor een bepaald wegvak in een woonwijk, afhankelijk van de tijd van het jaar en verkeersomstandigheden. Hierbij wordt de bestaande verlichtingsinfrastructuur, inclusief managementsysteem, ingezet. De hoofdvraag is: hoeveel licht is er nodig op een bepaald moment en plaats om de veiligheid en een maximale energiebesparing te garanderen.

Deze pilot verloopt in 3 fases:

  • Fase 1: offline data analyse op basis van historische verkeersdata. Generatie van dimschema’s op basis van patronen uit deze data. Handmatig invoeren van de dimschema’s.
  • Fase 2: Verplaatsing van de algoritmes uit stap 1 naar een online platform, automatische dimschema generatie en visualisatie van geschatte energiebesparingen.
  • Fase 3: Verificatie van het algoritme en de verkeersdata door plaatsing van (verkeers)sensoren. Automatische aanpassing van het gegeneerde dimschema bij afwijkende omstandigheden (verkeer, evenement etc.).
}

Gerelateerde pilots