Veiligheid

De gebouwde omgeving is niet meer zonder openbare verlichting voor te stellen. Openbare verlichting draagt bij aan sociale en verkeersveiligheid. Een goede verlichting zorgt dat mensen de verkeerssituatie kunnen overzien en/of dat ze zich veilig voelen als voetganger of fietser om in donkere omstandigheden zich op straat te begeven. Of verlichting op zichzelf bij kan dragen aan het verbeteren van de sociale veiligheid daar zijn de wetenschappers het niet allemaal over eens. Meer onderzoek is nodig naar de rol van openbare verlichting op het veiligheidsgevoel van mensen en hun vermogen om de verkeerssituatie te kunnen overzien.