Financiën

Een belangrijk onderdeel bij de implementatie van CO₂ besparende openbare verlichting (OV) is de beschikbaarheid van financiële middelen om te investeren in duurzame OV-technologieën en -systemen en de kosten van het onderhoud tijdens de looptijd van de investering. In nauwe samenwerking tussen de financiële onderzoekers en alle andere pilootpartners worden verschillende financierings- en investeringsmethoden onderzocht, beschreven en besproken.

Finance Icon

Financieringsmodellen

Sinds 2018 doet het financiële onderzoeksteam onderzoek naar verschillende financieringsmodellen:

  1. Energieprestatiecontracten (EPC) en Energy Services Company (ESCo);
  2. Groene obligaties;
  3. Leningen van banken of financiële instellingen voor speciale financiële constructies
  4. Publiek-private partnerschappen - gezamenlijke financiering van de particuliere en de publieke sector;
  5. Coöperaties;
  6. Financiering uit eigen budget;
  7. Salix-model, alleen van toepassing in het VK en opgenomen op verzoek van pilotpartner Suffolk.

Het onderzoek richt zich op het toepassen van een van de 7 financeringsmodellen op een van de pilots en te onderzoeken of en hoe dit specifieke model toepasbaar is binnen de lokale context. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met de andere financieringsstructuur voor lokale overheden dan gebruikelijk is in de private sector. Daarnaast vallen lokale overheden  onder ander (financierings-) beleid, andere wetten en bestuursregelingen voor het aantrekken van kapitaal. Ook binnen landen die meedoen aan SLIC zijn er grote verschillen, ook al zijn alle pilots Europees.

Green Capital 52311972 L

Rekenmodel

Voordat de investering wordt gedaan, moeten lokale overheden uitrekenen of de overstap naar slimme verlichting de moeite waard is. De terugverdientijd is afhankelijk van veel variabelen, zoals rente, energieprijzen, energiebesparing, besparing op onderhoud en afschrijving. Het financiële onderzoeksteam heeft een eenvoudig te gebruiken Excel-sheet ontwikkeld waarmee de verschillende piloten hun terugverdientijd kunnen beoordelen. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om de CO₂-besparing te berekenen op basis van de vermindering van het energieverbruik, afhankelijk van de energiebron.

In de wetenschap dat er in de toekomst een CO₂-belasting zal worden ingevoerd, kunnen de lokale overheden ook hun toekomstige besparingen op de CO₂-belasting berekenen. Het Europese emissiehandelssysteem voor koolstof beperkt de uitstoot van meer dan 11.000 intensieve energieconsumerende installaties (energiecentrales en industriële installaties) en luchtvaartmaatschappijen die tussen deze landen opereren.

Meer over EU ETS

 

Calculation Model

Gerelateerde thema's