Stakeholders

Stakeholderbetrokkenheid is een van de onderzoeksthema’s binnen het SLIC-project. De hoofdvraag is: welke stakeholders moeten worden betrokken bij experimenten met slimme openbare verlichting, en op welke manier?

Astakeholder Icon

Draagvlak

Het Smart Light Concepts (SLIC)-project richt zich op verduurzaming van de verlichting van openbare ruimten. Maar gemeenten en provincies kunnen de straatverlichting niet zonder meer aanpassen. Daarvoor hebben zij de steun nodig van burgers en andere stakeholders.

In de openbare ruimte kunnen bewoners en gebruikers die dezelfde straten en pleinen delen tegengestelde belangen hebben. Daarom is het belangrijk planmatig met stakeholders in gesprek te gaan als het gaat over aanpassingen van de openbare verlichting.

Ger-Jan van den Elsen, onderzoeker van Avans Hogeschool en verantwoordelijk voor dit thema, heeft voor de 7 SLIC-pilots een 4-stappenplan ontwikkeld om stakeholderbetrokkenheid te managen.

  1. Identificatie van de stakeholders aan de hand van een Stakeholderlijst.
  2. Analyse van de geïdentificeerde stakeholders via de ‘Power/ Interest Matrix’ van Gardner.
  3. Ontwikkeling van een strategie voor stakeholderbetrokkenheid.
  4. Ontwikkeling van een communicatie- en rapporteerplan.
Matrix Van Gardner