Artikel: Etten-Leur gaat voor slimmer licht

De gemeente Etten-Leur gaat experimenteren met duurzame en innovatieve straatverlichting om de CO2-uitstoot te verlagen. Het gaat om een proef van het Europese Smart Light Concepts project, ook wel SLIC genoemd. Dit artikel is verschenen in Allicht van januari 2019.

Duurzame gemeente

Kees van Aert, wethouder van de gemeente, steekt van wal: “Alle landen in Europa hebben met elkaar afgesproken dat ze in 2020 fors minder CO2 gaan uitstoten omwille van de klimaatverandering. Die forsmindere uitstoot hebben is nog lang niet gerealiseerd. We moeten écht aan de bak. Het project SLIC, dat wordt gesubsidieerd door de EU, geeft ons de kans om een belangrijke slag te slaan. We weten dat deopenbare verlichting een belangrijk onderdeel is van de totale CO2-uitstoot van gemeenten. Die ligt op ongeveer 35%. Dit is dus een uitgelezen kans om dichterbij de klimaatdoelstellingen te komen. Met slimme verlichtingsoplossingen kunnen we in de openbare verlichting minstens 50% CO2-reductie realiseren. Als gemeente grijpen we dit project daarom met beide handen aan. Zo kunnen we grote stappen maken in onze ambitie als duurzame gemeente.”

Proef buitengebied

Peter van der Wegen is projectleider van het SLIC-project namens de gemeente Etten-Leur. “In dit proefproject vernieuwen we een deel van de openbare verlichting in het buitengebied. Aan 26 straten en (fiets)padenvervangen we de lampen door led. Op verschillende plekken installeren we ook sensoren om dynamisch dimmen mogelijk te maken. De werkzaamheden zijn eind november gestart en de proef duurt tot half 2021.” De gemeente gaat experimenteren met verschillende lichtsterkten en dimscenario’s. Het doel van de proef is het vinden van een goede balans tussen CO2-vermindering en het behoud van het veiligheidsgevoel in de buitengebied en op de weg. Van Aert: “Daarom hebben bewoners en weggebruikers een belangrijke rol. Zij kunnen aangeven wat de verlichting doet met hun gevoel van sociale veiligheid en verkeersveiligheid.”

2018 Etten Leur Boutweg

Subsidie

Van der Wegen: “Sinds 2013 zijn we al bezig om subsidie te krijgen. Een eerdere Europese subsidieaanvraag kwam er helaas niet door. Daardoor hadden we toen wel de beleidsplannen klaar en wisten we wat we wilden. Bovendien hadden we de belangrijkste lijntjes gelegd. Via-via kwamen we op het spoor van het Europese samenwerkingsprogramma Interreg 2 Zeeën. Dit is een door de EU gesubsidieerd programma. Het financiert onderzoeksprojecten om met behulp van innovaties tot een duurzame economie te komen in het 2 zeeëngebied. Dit zijn de regio’s aan beide kanten van de Noordzee, dus Nederland, België, Noord-Frankrijk en Groot-Brittannië.” In deze landen zijn nu zeven verschillende proefprojecten opgestart. “Dat is SLIC. Allemaal gericht op slimme verlichtingssystemen die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot in Europa. Ook zijn er twee kennisinstellingen bij betrokken om alle Europese landen straks van de kennis en ervaring te laten profiteren. De Avans hogeschool in Breda en de universiteit van Portsmouth rekenen alles door en presenteren de resultaten. Het project organiseert geregeld internationale kennisuitwisselingsdagen met de projectleden. De eerstvolgende is in januari 2019. Zo leren we van elkaar.”

Tweaken en tunen

De subsidie was rond. Thom Vermeulen van Nobralux werd erbij gehaald voor lichtadvies en de technische invulling. “We hebben het buitengebied in vijf typen wegen ingedeeld en lichtberekeningen gedaan. Daarna zijn we gaan kijken naar de leveranciers van ledlampen, sensoren en lichtmanagementsystemen. Dat laatste is echt nodig; je wilt op afstand kunnen tweaken en tunen. Eind november zijn de eerste nieuwe lampen, armaturen en sensoren geïnstalleerd. Ook experimenteren we met lichtmasten op zonnecellen. Deze maand moet de installatie helemaal zijn afgerond. “

Bovenstaande tekst is een deel van het artikel. Het originele artikel van Miranda Zonneveld is hier te lezen.

2018 Etten Leur Bankenstraat