Roeselare

De pilot van de Belgische gemeente Roeselare draait om nieuwe slimme verlichting van een fietspad, los van het elektriciteitsnet. Er wordt gebruikgemaakt van van zonnepanelen voor stroomopwekking en een batterij voor de opslag van elektriciteit. De lantaarnpalen langs het fietspad zijn uitgerust met bewegingssensoren, die het licht laten aanspringen als er langsgefietst wordt.

Groterlogoroeselare

Autonoom systeem

De SLIC-pilot in Roeselare richt zich op het onderzoeken en uitrollen van een autonoom verlichtingssysteem op basis van een mini-stroomnet (nano-grid) en dynamisch openbaar lichtsysteem op zonne-energie. Het verlichtingssysteem wordt toegepast op een 800 meter lang fietspad aan de rivier de Mandel, dat langs een woonwijk en een sportpark loopt, waar 31 ledlantaarnpalen staan.

Om het autonome systeem te kunnen voeden, wordt op een aangrenzend bedrijfspand 10 kWp aan zonnepanelen geïnstalleerd. Ook wordt hier een accuopslag van 14,4 kWh gerealiseerd. Vanuit dit gebouw worden de lantaarnpalen voorzien van energie via een nano-grid.

Om de bedrijfszekerheid te garanderen, krijgt dit mini-stroomnet ook een netkoppeling als back-up energievoorziening. Door de opslag in een batterij van de te veel opgewekte energie op dagen met veel zonuren is energie beschikbaar op dagen met weinig zonuren.

Andere steden kunnen van de opgedane kennis in Roeselare profiteren bij de verlichting van paden met een moeilijke verbinding tot het distributienetwerk. Bijvoorbeeld bij de verlichting van fietssnelwegen in landelijke gebieden.

20200519 Roeselare Demo Ovinstallatie Fietspad (13)

Volgverlichting

Bovendien wordt in Roeselare gebruikgemaakt van volgverlichting. Sensoren registreren passanten en de verlichtingspunten passen zich aan de snelheid van die passanten aan. Zijn er geen passanten, dan is er ook geen verlichting. Er wordt dus geen energie verbruikt als het niet nodig is.

Belangrijke parameters in het onderzoek naar de autonomie van dit systeem zijn onder andere het gebruikte verlichtingsregime met dimmen op basis van volgverlichting, het jaargetijde en de weersomstandigheden. De invloed van deze parameters zal worden onderzocht. De dimschema’s worden bepaald door enquêtes afgenomen onder weggebruikers en omwonenden, en historische data.

20200517 Roeselare Demo Ovinstallatie Fietspad (4)

Ontwerpwedstrijd 2020

De demo-installatie in Roeselare produceert jaarlijks naar schatting 7.500 kWh te veel energie. In het najaar van 2020 heeft de stad een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder studenten van het (voortgezet) technisch onderwijs om met voorstellen te komen de installatie te optimaliseren.

In de Grote Lichtenuitdaging zijn de studenten uitgedaagd om projecten te ontwikkelen die het potentieel van de demo op technisch vlak, energie- en netwerkbeheer, en op maatschappelijk vlak, zoals rond verkeersbewustzijn of duurzaam energieverbruik moet maximaliseren. De praktische realiseerbaarheid van de voorstellen staat daarbij voorop.

Het doel van de Grote Lichtenuitdaging in 2020 was de lokale stakeholders op te leiden rond het thema ‘duurzame openbare verlichting’.

}

Gerelateerde pilots