Techniek

Het doel van het SLIC-project is het becijferen van de toegevoegde waarde van technologieën die leiden tot koolstofarme openbare verlichting in de gebouwde omgeving. Het onderzoeksthema Technologie richt zich op het monitoren en evalueren van de technische kant van het ontwerp van de 7 pilots. Daarnaast bieden de onderzoekers van Avans ondersteuning aan hun collega's van de Universiteit van Portsmouth om de Decision Support Tool (DST) voor duurzame straatverlichting zo optimaal mogelijk in te richten.

Tech Icon

Verlichtingstechnieken

De gebouwde omgeving kent grote verschillen en er zijn veel verschillende technische toepassingen mogelijk van slimme technieken in straatverlichting. Er kan sprake zijn van verschillende instellingen voor lichtsterktes, dynamische en statische dimwijzen en dimregimes en dimtijden.

De experimenten van het SLIC-project vinden soms plaats in combinatie met andere Smart City toepassingen, zoals temperatuurmetingen en het detecteren van geluidsoverlast. De experimenten leveren uiteindelijk verschillende scenario’s op met verschillende lichtniveaus op verschillende momenten in verschillende omgevingen.

20181022 Etten Leur Werk Aan Lantaarnpalen 02

Maatwerk

De 7 pilots binnen het SLIC-project experimenteren elk met een eigen toepassing van innovatieve openbare verlichtingstechnieken:

 1. Toepassing in het buitengebied van led-verlichting op aanvraag (Etten-Leur;
 2. Installatie multi-data sensorsysteem voor straatverlichting om gegevens te verzamelen en te integreren over de verkeersstroom, voetgangersaantallen en de temperatuur (Suffolk County Council);
 3. Gebruik van verschillende multifunctionele sensoren op verschillende locaties voor lichtsturing, incl. camera’s om voertuigen en voetgangers te kunnen detecteren (Amiens Métropole);
 4. Toepassing van CO₂-arme straatverlichtingstechnieken in een historisch stadscentrum (Brugge);
 5. Functioneel minder licht op een industrieterrein afhankelijk van de activiteit op het terrein (Veurne);
 6. Bruikbaarheid van ‘volgverlichting’ voor fietspaden in natuurgebieden (Veurne);
 7. Nieuwe verlichting van fietspad, los van het elektriciteitsnet; met gebruik van zonnepanelen (Roeselare);
 8. Genereren van juiste dimschema’s voor een wegvak in een woonwijk, afhankelijk van de tijd van het jaar en verkeersomstandigheden (Mechelen).
Staandgemaakt 20181124 Etten Leur 06 Dsc 5748 (2)

Aanpak

De overheden van de locaties van de pilots zorgen voor de specificatie, aanbesteding en begeleiding van de realisering van de installaties. De evaluatie van het effect van de verschillende lichttechnieken zoals ze worden toegepast in de verschillende pilots en het vaststellen van hun impact op de CO₂-uitstoot, gaat in een aantal stappen:

 1. Verkenning naar mogelijke toepassing van CO₂-arme verlichting in stedelijke gebieden, met inbegrip van ‘slimme’ toepassingen (sensoren, drivers, regelsystemen, algoritmes) en installatieaspecten en de kosten en effecten op CO₂-reductie over de gehele levensduur.
 2. Informatie verzamelen en technisch onderzoek doen naar de 7 en evaluatie van het installatietechnisch ontwerp voor inpassing van CO₂-arme verlichtingssystemen.
 3. Evaluatie van het dynamisch beheer van de ‘dim’-regimes van de openbare verlichtingssystemen, de technische prestaties van de uitgevoerde pilots en de effecten op CO₂-reductie.
 4. Beschikbaar stellen van de gegevens voor het voeden van Decision Support Tool (DST), zoals ontwikkeld door de universiteit van Portsmouth.
20200519 Roeselare Demo Ovinstallatie Fietspad (9)