Tools

Om lokale overheden te ondersteunen bij het kiezen van de optimale openbare verlichting, rekening houdend met techniek, financiën, stakeholders, veiligheid en soms biodiversiteit, heeft de universiteit van Portsmouth een beslissingsondersteunend instrument (decision support tool) ontwikkeld. Daarin kunnen gemeenten en provincies hun verschillende voorkeuren in scenario's testen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld beoordelen of hun keuze technisch de best openbare verlichting oplevert tegen een bepaalde prijs en voldoet aan de lokale en Europese regels.

Decision Support Tool

Het SLIC-onderzoeksteam van de Universiteit van Portsmouth heeft een Decision Support Tool (DST) ontwikkeld met als belangrijkste doel om het bewustzijn over CO₂-reductie en de haalbaarheid van duurzame openbare verlichtingsconcepten door lokale overheden te vergroten. Het DST is een webtool ontworpen om gebruikers - technologiedeskundigen of beleidsmakers - te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over innovatieve technologieën, technieken en hernieuwbare energiebronnen voor energiebesparing, energie-efficiëntie en duurzaam energiegebruik in openbare verlichting.

Slimme steden

Het doel van de DST is om de gebruiker een hulpmiddel te bieden om te helpen bij de invoering van innovatieve technologieën en technieken voor energiebesparing, CO₂-besparende technologieën en het gebruik van hernieuwbare energie in slimme steden. De tool integreert de economische, ecologische, sociale en technische duurzaamheidsdimensies van openbare verlichting in verschillende omgevingen, zoals stedelijk, landelijk, industrieel, natuur, historische locaties en bedrijven.

DST

Nieuwste versie

De nieuwste versie 1.2 van de DST is ontwikkeld na verschillende test- en validatiefasen van versie 1.1 door de SLIC-pilotpartners. De validatietesten zijn online gedaan en de resultaten van de testen zijn geïmplementeerd om de tool bij te werken naar deze nieuwe versie. DST 1.2 is nu online toegankelijk voor de projectpartners voor de volgende test- en validatiefase. Een feedbackvragenlijst is onderdeel van de DST om feedback te verzamelen over het nut van dit SLIC-instrument.

Gebruiksvriendelijke interface

De ontwikkelde tool bevat een gebruiksvriendelijke interface om gegevens in te voeren die een impactanalyse van de duurzaamheidsdimensies via de computer mogelijk maakt, rekening houdend met het belangrijkheidsniveau van elke dimensie. De analyse stelt de beste verlichtingstechnologieën voor en de economische, ecologische en sociale effecten van de geselecteerde technologieën.

Om te kunnen testen of de tool voldoet aan een behoefte, willen we professionals betrokken bij openbare verlichting en het beslissingsproces daarover uitnodigen om de tool te gebruiken.

Decision Support Tool

DST (1)

Het DST team

De SLIC Decision Support Tool is ontwikkeld door experts van het Centre for Operational Research and Logistics (CORL) en de School of Mathematics and Physics van de University of Portsmouth in samenwerking met onderzoekers van Avans Hogeschool en de pilotpartners. De onderzoekers van CORL gebruiken hun expertise op het gebied van analyse, gegevens, rekenalgoritmen, systeemontwerp, simulatie en optimalisatiemodellering, programmering en prognoses om organisaties over de hele wereld te helpen betere beslissingen te nemen.

 

Team DST